top of page

INTEGRITETSPOLICY

Din trygghet är viktig

Vi på EnjoyÅland tycker att integritet är viktigt och förpliktar oss att skydda dina personliga uppgifter. Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på EnjoyÅland samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som du lämnar till oss på denna hemsida kommer vi att använda till det syfte som uppgifterna lämnades, till exempel för att ta kontakt för möten, skicka fakturor eller för att besvara din förfrågan. Vi kan använda de uppgifter du lämnar (Tex. postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vi behandlar bara dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovan ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom EnjoyÅland.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Säkerhet – din rättighet

Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

För att kunna hjälpa dig med dina rättigheter, så behöver du kontakta oss skriftligt.

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Kontakt

Kontakta oss på EnjoyÅland om du har kommentarer eller frågor kring denna integritetspolicy, för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

EnjoyÅland AB
FO-nr: 3240238-9

enjoyaland@outlook.com
Tel. +358 (0)406256950

bottom of page